Luku 1. Ympäristökriisi ja syväekologinen liike, Ekologiaa koskeva tietämyksemme on vakavasti rajoittunutta; tietämättömyydestä aiheutuvat ekopoliittiset seuraamukset

Ekologinen liike luottaa ja tukeutuu ekologisen tutkimustyön tuloksiin, sekä viime aikoina yhä enemmän suojelubiologiaan (ks. Soule (1985)). Vaan monien suureksi ihmetykseksi tieteelliset päätelmät ovat usein tietämättömyyteen pohjautuvia väitteitä. ‘Me emme […]

Read Article →

3. Ekologinen systeemi (järjestelmä) -ajattelu Luku 3. Facts and values (Ecological system thinking)

 3. Aivan käsittämätön määrä yhteenkuuluvuuksia ja vuorovaikutus-suhteita voi tapahtua samanaikaisesti tietyssä ekosysteemissä. Sellaisissa tapauksissa matemaattisesti esitettävien metodologisten (järjestelmällisten ja perusteellisten) mallien käytöllä on ratkaiseva merkitys. Näissä malleissa ekosysteemissä tapahtuvien suhteiden […]

Read Article →