3. Ekologinen systeemi (järjestelmä) -ajattelu Luku 3. Facts and values (Ecological system thinking)

 3. Aivan käsittämätön määrä yhteenkuuluvuuksia ja vuorovaikutus-suhteita voi tapahtua samanaikaisesti tietyssä ekosysteemissä. Sellaisissa tapauksissa matemaattisesti esitettävien metodologisten (järjestelmällisten ja perusteellisten) mallien käytöllä on ratkaiseva merkitys. Näissä malleissa ekosysteemissä tapahtuvien suhteiden […]

Read Article →

Luku 1 (The environmental crises and the deep ecological movement) kappale 6 How the themes are… Miten syväekologiset teemat on käsitelty

Miten syväekologiset teemat on käsitelty seuraavissa luvuissa… (s. 32 -34) Kuten keskustelualustan (platformin) muotoiluista voi päätellä, syväekologinen liike käsittelee ’kaiken kaikkiaan’ jokaista aikakautemme keskeistä henkilökohtaista, taloudellista, poliittista ja filosofista ongelmaa. […]

Read Article →